آزمون آنلاین ویژه دبیران شیمی

درخواست حذف این مطلب

با احترام، در اجرای برنامه سالانه گروه درسی شیمی و توانمندسازی دبیران شیمی استان، مسابقه ای در قالب آزمون آنلاین ویژه دبیران درس شیمی ، از طریق سامانه مسابقه آنلاین به آدرس mazandgam.ir برگزار می گردد. زمان ، منابع و شرایط شرکت در آزمون را از فایل بخشنامه در یافت نمایید. انتظار می رود سرگروه های محترم شهرستان ها ضمن اطلاع رسانی مناسب به دبیران محترم منطقه خود، مشارکت فعال در این آزمون به عمل آورند.

فایل بخشنامه آزمون

فایل کتاب راهنمای معلم شیمی 3